best replica watches

 

Ændring af regler om mixheats

Ændring af regler om mixheats

REGELÆNDRING HAR VÆSENTLIG INDFLYDELSE PÅ BANETURNERINGEN

Dansk Atletik Forbund har lavet en regelændring i Atletikreglementet. Regelændringen indebærer, at der ikke længere kan løbes i blandede heats. En undtagelse er baneløb på 5000m eller længere hvis bestemte betingelser gør sig gældende.

Se reglen nedenfor.

REGEL 147 – BLANDEDE KONKURRENCER FOR MÆND OG KVINDER

“I alle konkurrencer, som i sin helhed holdes inde på stadion, skal blandede konkurrencer med mænd og
kvinder ikke tillades.
Imidlertid kan sådanne blandede konkurrencer tillades i tekniske øvelser og i løb som er 5000 m eller længere udtagen i konkurrencer, som hører ind under IAAF’s regel 1.1.a, b, c, d. e, f, g og h.
I konkurrencer, som hører ind under IAAF’s regel 1.1.i og j, kan sådanne blandede konkurrencer tillades, dersom vedkommende kontinentalforbund eller medlemsforbund tillader det.
Bemærkning (I): For blandede konkurrencer i tekniske øvelser, skal der benyttes separate resultatlister, og resultater angives for hvert køn. I løb skal kønnet oplyses på resultatlisten på hver udøver.
Bemærkning (II): Blandede konkurrencer i løbeøvelser – som tilladt under denne regel – kan afholdes, hvor der ikke er et tilstrækkeligt antal udøvere af det ene eller andet køn til at afholde konkurrencer med separate løb.
Bemærkning (III): Blandede konkurrencer i løbeøvelser må ikke under nogen omstændigheder afholdes, så det tillader udøvere af et køn at blive pacet eller hjulpet af udøvere af det andet køn.”

HVAD HAR DET AF KONSEKVENSER?

Regelændringen har den konsekvens, at blandede konkurrencer ikke længere vil kunne praktiseres i dansk atletik. At afholde stævner med mixheats har tidligere været en yndet måde at afvikle stævner på, og især Baneturneringens stævner har været kendetegnende ved at have mixheats. Her har fokus været på tider. Mixheats som et af mange midler til dette er desværre ikke længere et tilladt middel ifølge DAF.

Baneturneringen afholder stævner privat men betragter os som underlagt DAF’s Atletikreglement, og vores klare holdning er, at stævneafviklingen skal være i overenstemmelse med DAF’s Atletikreglement. Overholdes reglerne ikke vil resultaterne ikke kunne godkendes og kunne bruges på f.eks. Statletik.dk. Dette ved vi, at mange af deltagerne har interesse i.

KAN MAN SOM KVINDE STILLE OP I HERREHEATET HVIS MAN ER LIGEGLAD MED ET GODKENDT RESULTAT?

Vi har fået forespørgsler på hvorvidt man som kvinde, der er ligeglad med at få et bestemt resultat registreret på f.eks. Statletik.dk, kan få lov at stille op blandt herrerne. Dette kan man IKKE.

Af Bemærkning III til Regel 147 fremgår følgende: “Blandede konkurrencer i løbeøvelser må ikke under nogen omstændigheder afholdes, så det tillader udøvere af et køn at blive pacet eller hjulpet af udøvere af det andet køn.

Såfremt en kvinde stiller op blandt herreheatet vil herrernes tider ikke kunne blive godkendt, da det ifølge reglerne blot er afgørende, at man paces af et andet køn og ikke hvilket køn. Herrerne i heatet vil så kunne betragtes som værende blevet pacet af kvinden i heatet, da det er af et andet køn.

HVAD HVIS MAN ALLEREDE ER TILMELDT BT1?

På tirsdag den 16. maj afholdes Baneturneringens første stævne i 2017 på Tårnby Stadion med Amager AC som stævnearrangør. Til dette stævne vil der blive løbet i opdelte herre- og kvindeheats.

Alle de tilmeldte er blevet kontaktet den 12. maj. Kontakten er sket til den ansvarlige for tilmeldingen via mail. Vi er klar over, at de fleste tilmeldte tilmelder sig under den forudsætning, at der løbes i mixheats. Derfor vil det være muligt at melde afbud gebyrfrit såfremt man ikke ønsker at deltage længere.

Afbud kan meldes til os t.o.m. den 13. maj, der også er fristen for eftertilmelding. Afbud skal ske pr. mail til bt1@tracksseries.com.

Vi opfordrer de tilmeldte til først at tjekke startlisten og få et overblik over hvilke andre løbere der er tilmeldt i en seedningstid omkring ens egen tilmeldte seedningstid.

Vi håber, at I stadig vil løbe og at Baneturneringen stadig udfylder en efterspørgsel for at løbe baneløb i Danmark.

VIL BANETURNERINGEN ARBEJDE PÅ AT FÅ ÆNDRET REGLERNE?

Det er Baneturneringens klare holdning, at vi gerne vil have mixheats som en del af dansk atletik. Dette er muligt i andre europæiske lande, men ikke længere i Danmark. Skal reglerne ændres skal det vedtages på DAF’s Årsmøde i oktober 2017. Dette vil vi arbejde frem mod, og håber at en regelændring/-tilføjelse er ønsket. I forhold til opgørelser på diverse statistikker og opgørelser vil man forhåbentlig blot kunne notere sig ud for et resultat såfremt der er løbet i mixheats, såfremt en regelændring sker.

VIL DU OGSÅ HAVE REGLEN ÆNDRET? SÅ VIS AT DU STØTTER OP OM DET

Vi vil gerne be- eller afkræftes i om der er et behov for at løbe i mixheats. Derfor opfordrer vi alle der ønsker reglerne ændret så mixheats er tilladt til at tilkendegive deres mening via en online underskriftsindsamling, der kan tilgås her.

Evt. kontakt omkring dette kan ske til Christian Jørn Hansen ved mail til cjh@tracksseries.com.

Forfatter - Christian Jørn

7


X

обращение к пользователям