best replica watches

 

Baneturneringen hedder nu T R A C K S

T R A C K S  ER DET NYE NAVN FOR BANETURNERINGEN

Vi har hos Baneturneringens (herefter BT) styrelse en glædelig nyhed, som vi vil meddele jer. Baneturneringen hedder nu TRACKS. Læs her hvorfor der er kommet et nyt navn og hvad historien er bag.

DA KONCEPTET BLEV OVERTAGET

Vi, Christian og Simon Jørn Hansen, overtog den overordnede organisation af BT i marts 2015. Det har været en fornøjelse at stå for at organisere BT i de foregående tre år, og det skyldes i stor grad de mange velvillige og godt organiserede arrangørklubber samt alle de taknemmelige atletikløbere.

BT er, som mange af i atletikkens danmark allerede ved, en fast og etableret del af dansk atletik og har været det i mange år. Det har været en ære at drive videre.

HVAD VAR BANETURNERINGEN?

Historierne om BT gennem tiden er mange, og ligeså er folkene bag. Vi har endnu ikke selv hørt historierne fuldt ud, og lærer hele tiden nyt om fortiden. Hvad vi ved er, at BT i næsten al sin tid har været arrangeret af frivillige. Det rygtes dog, at BT har været en del af Dansk Atletik Forbund (herefter DAF) i fordums tid, men det er uanset hvad mange år siden. Ligeså rygtes det, at det startede som en decideret turnering med bestemte pointtildelinger m.m. Og det forlyder også, at serien har været baneløbenes pendant til Vinterturneringen (der nu kaldes Cross Nationals), hvorfor det kan tænkes, at ’turneringen’ blev en del af navnet.

HVORDAN BLEV VI ARRANGØRER?

Da vi overtog baneløbsserien i 2015 var det med et håb om at udvikle en serie der havde et uforløst potentiale, mestendels ved at strømline konceptet. Vi blev bekendt med i februar 2015, at der ikke var nogle til at drive det videre, hvorfor vi hurtigt tog en beslutning og mødtes med de tidligere arrangører og fik lov at drive det videre.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det kræver rigtig meget frivilligt arbejde at løse den opgave det er at lave serien, og de tidligere arrangører havde fået andre prioriteter. Vi videreførte det sammen med den altid vellidte og erfarne Per le Fevre fra Blovstrød Løverne, der var en stor del af at vi kunne videreføre det. Vi erkendte, som baneløbere, at uden BT var der bare ikke et tilstrækkeligt godt udbud af baneløb i Danmark, hvorfor vi sprang til og fortsatte foretagendet. I vores optik havde DAF som forbund ikke et fyldestgørende udvalg af baneløb, andet end nogle mesterskabsstævner. Derudover var der nogle storby-stævner, der havde stor succes og fortsat har det den dag i dag. BT skulle fortsætte med at være en samling af stævner hvor man vidste hvad man fik, og hvor fokus var på tider og ikke andet.

HVAD ER MÅLET MED BANETURNERINGEN  /  T R A C K S  ?

Målet er at have det sjovt med det vi laver, og så længe vi har det fortsætter vi med at arrangere stævneserien. Det er utroligt givende at kunne bidrage med noget der for så mange er så vellidt, hvilket vi oplever til hvert stævne, uden at det skal lyde selvforherligende. Det giver noget at kunne skabe stævner for arrangørklubberne lokalt, og at kunne skabe en forventning hos atleter og trænere om en vis kvalitet til stævnerne gennem ensretning af stævnerne.

Vi overtog Baneturneringen med målet om blot at skabe et kvalificeret tilbud til atletikklubbers løbere primært. Da vi ikke er en del af DAF kan man også stille op til stævnerne uden at være en del af en atletikklub. Det har ikke været den primære målgruppe at få Hr. og Fru. Danmark ind at løbe på banen, men det har heller ikke været noget vi har forbudt, tværtimod. Vi byder ALLE velkommen til at løbe på banen, dog under den begrænsning at der kun er en vis mængde dagslys at løbe i på hverdagsaftener, hvorfor der er begrænsede pladser samt et tidsprogram der skal overholdes.

Målet med Baneturneringen er fortsat at skabe noget for alle, men primært for atletikløbere, der også er klart den største brugergruppe af stævneseriens stævner.

HVORDAN ER ØKONOMIEN?

Vi vil gerne være transparent omkring økonomien. Økonomisk fungerer Baneturneringen således, at al indtjening fra startgebyrer enten går til arrangørklubberne eller til atleterne. Arrangørklubben afholder alle udgifter og får al indtjening. Af indtjeningen doneres så bundne 2.500 kr. til GRAND PRIX serien pr. stævne, der skaber en GRAND PRIX pengepræmiepulje.

Et stævne vil som udgangspunkt have i hvert fald 100 tilmeldte, hvilket er 8.000 kr. i startgebyrer. Så skal 2.500 kr. gives til GRAND PRIX’et, hvilket giver en indtjening til klubkassen på 5.500 kr. samt det at klubben har afholdt et stævne lokalt med en vis kvalitet. Der kan dog være udgifter op til ca. 2.500 kr. til el-tidstagning såfremt arrangørklubben ikke selv har eltidstagning.

Vi synes det er smukt, at den indtjening der er, går til arrangørklubberne og det er hensigten at det skal fortsætte sådan. De fleste arrangørklubber går mere op i at have et stævne at tilbyde sine egne og andre løbere end at få en indtjening. Derudover synes vi, at startgebyret på de 80 kr. er passende, og især passende lavt til at det er muligt for mange atleter at få dækket deres deltagelse af deres klub. Det er hensigten at prisen fortsat skal være de 80 kr. pr. start.

Det er hensigten, at stævneserien fortsat skal være placeret midt i mellem IKKE at være et kommercielt foretagende og IKKE at være en del af et forbund. Stævneserien skal fortsat drives med den hensigt at bruge frivillige kræfter på at arrangere baneløb med kvalitet for danske baneløbere.

HVORFOR NU  T R A C K S  SOM NAVN?

Baneturneringen som navn har været genkendeligt hos rigtig mange, og derfor valgte vi i 2015 at fortsætte med det navn. Dog synes vi, at det hele har fået et så friskt pust, at et nyt navn kan retfærdiggøres, og bestemt også har sine fordele. Vi mener, at tiden er inde til en ændring. Der er mange gode grunde til et nyt navn, og en af de væsentligste grunde er hvad det gamle navn repræsenterer, eller for mange kan se ud til at repræsentere.

Det gamle navn, Baneturneringen, er et navn mange genkender, dog kun i atletikverdenen i Danmark. Vi er en del gange stødt på den misforståelse, at stævneserien er en del af et forbund, og man da skal være en del af en atletikklub for at være med. Det er jo en ‘turnering’, som for mange typisk er noget forbundsmæssigt. Det er en udbredt misforståelse der desværre måske kan afholde nogle fra at forsøge sig på banen. Som tidligere statueret er den primære målgruppe atletikløbere, men vi vil meget gerne bidrage til at få flere til at motionere og forsøge sig med baneløb, hvorfor en af årsagerne er en navnændring fra et navn der kan være misvisende.

Der er en GRAND PRIX præmiering, som er et konkurrenceelement i serien, men der er som sådan ikke noget turneringselement i serien, hvorfor det er misvisende. En turnering vil typisk have finaler m.m. men her er alle stævner ligeværdige. Der er ikke nogen stævner der prioriteres over andre. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at ‘turnering’ indgår i navnet.

Det nye navn, T R A C K S, er også mere internationalt end Baneturneringen. Fokus er dog mest på at skabe noget for danske løbere, men det er da også belejligt, at navnet er genkendeligt på andre sprog.

Sidst, men ikke mindst, så synes vi at hele setuppet fortjener et nyt navn, hvor T R A C K S er det oplagte valg.

Vi håber, at navnet vil blive taget godt imod.

 

Hilsen Christian & Simon Jørn Hansen

Forfatter - Christian Jørn

21


X

обращение к пользователям