best replica watches

 

Drengene må løbe efter pigerne igen, og omvendt

DRENGENE MÅ LØBE EFTER PIGERNE IGEN, OG OMVENDT

TRACKS (det gamle Baneturneringen) har altid haft fokus på tider udelukkende. I atletikløbets verden er det almen viden, at man opnår hurtigere tider/resultater ved at hjælpe hinanden. Det har for så vidt angår TRACKS’s stævner altid været uanset om man har været herre eller kvinde, da der i så lang tid vi kan huske har været tilladt mixheats, dvs. at herrer og kvinder kan løbe i heats sammen. I slutningen af 2017 ændrede Dansk Atletik Forbund reglerne så det ikke længere var muligt. Det gik udover 2017. Nu har vi fået ændret reglerne så det er muligt igen.

HISTORIEN BAG

I slutningen af 2016 skete der det ærgerlige, at Dansk Atletik Forbund ændrede reglerne. De havde indskrevet nogle ændringer fra IAAF (det internationale atletikforbund), hvilket medførte den konsekvens, at mixheats blev forbudt på alle distancer undtagen på 5000m og længere under nogle bestemte betingelser. Vi skrev om regelændringen i en nyhed i maj 2017 her.

Normalt vil der blive lavet en national undtagelsesregel såfremt forbundet finder det hensigtsmæssigt. Det gjorde der ikke her. Vi har dog haft kommunikeret med forbundet, og uden at afsløre for meget så var det ikke forudset hvilken konsekvens regelændringen fra det internationale forbund ville have. Forbundet har været meget samarbejdsvillig omkring ændringen.

2017 VAR ET TRÆLS ÅR

2017 var overordnet set et rigtig godt år i dansk atletik. Hvad angår deltagelsen og kvaliteten til TRACKS’s stævner så var det også meget positivt. Men det var ikke lutter glæde det hele. Forbuddet mod mixheats havde nogle ærgerlige konsekvenser på kort sigt i 2017, og med en regelændring er de formodede katastrofale konsekvenser på lang sigt undgået.

Man skal kigge på atletikløb set på herre- og kvindesiden. Der er en kritisk mængde herrer hos eliten, subeliten og bredden til at der typisk altid vil være nogle at løbe sammen med, som er afgørende for at få gode tider. Det er ikke det samme på kvindesiden. Derfor har kvinder nydt godt af, at de har kunnet løbe sammen med herrer. I løb som vores, hvor fokus er på tider og at udvikle atleten, er der ikke noget til hinder for at herrer og kvinder løber mod hinanden. Det er ikke mesterskab, og den konkurrence der er (GRAND PRIX konkurrencen) er adskilt for herrer og kvinder. I 2017 gav det en uheldig skævvridning når nogle kvinder (på 5000m og længere) i nogle tilfælde måtte løbe med herrerne, og dermed havde bedre vilkår for gode tider, og andre kvinder ikke måtte.

Pga. forbuddet mod mixheats så vi nogle kvindeheats med helt ned til tre kvinder. Det har to afledte negative effekter. For det første, og vigtigste, så kan det afholde nogle kvinder fra at løbe baneløb, og især at forsøge sig med at løbe på banen. Baneløb er i forvejen et meget ærligt og udsat sted at vise sin kondition, og det kan for mange, især ungdommere, være voldsomt at skulle løbe helt alene i et heat til et stævne. Der er det bare utvivlsomt bedre at hjælpe hinanden, men det kræver at der er nok. Og i atletikdanmark er der ikke en kritisk mængde kvindelige løbere som det ser ud nu. Dette forbud ville ligefrem ikke hjælpe på dette. Vi fik nogle henvendelser fra trænere og atleter om, at det kan være meget angstprovokerende for nogle løbere at komme ind på stadion for første gang til et baneløb og næsten løbe helt alene. På lang sigt kunne det have virkelig store konsekvenser for især det kvindelige baneløb i Danmark, hvorfor vi hos TRACKS og på vegne af hele atletikdanmark er meget taknemmelige for at Dansk Atletik Forbunds godkendelse af vores forslag til en ændring.

Når det så er sagt, så er det ikke kun kvinder det er gået ud over. Der er også mange herrer, der har fordel af kvindelige løbere i mixheats fordi de udfylder et heat der skaber et homogent heats performancemæssigt, så man kan hjælpe hinanden til at få bedre tider. Så det går begge veje.

Den anden konsekvens var, at tidsprogrammerne på hverdagsaftener blev presset. I stedet for at heatinddele efter ønskede tider (seedningstider) så skulle vi jo med forbuddet mod mixheats faktisk lave flere heats. Det presser et i forvejen presset tidsprogram på hverdagsaftener.

TAK TIL DANSK ATLETIK FORBUND

Selvom Dansk Atletik Forbund var ansvarlige for, at der kom et forbud mod mixheats så har forbundet været meget modtagelige for vores ansøgning om at få ændret reglerne. De har været lydhøre for at høre hvad vi synes, og har været enige med os i den vurdering, at det ville kunne skade dansk atletik mere end det ville kunne hjælpe, hvor en ændring er godkendt.

REGLERNE ER NU…

Nu hvor reglerne er ændret hedder bestemmelsen følgende:

National regel:
Det er ved danske stævner tilladt at afvikle blandede konkurrencer – også i løbeøvelser for distancer mindre end 5000m, dog undtaget danske seniormesterskaber samt stævner, der har international status. Det skal for løbeøvelsernes vedkommende i resultatlisten angives, hvis der har været løbet i blandet konkurrence. Resultaterne opnået i blandede konkurrencer kan således godkendes til nationale ranglister mv., såfremt de øvrige regler for øvelsernes afvikling har været overholdt.

Man skal i øvrigt være opmærksom på, at IAAF’s øvrige regler om bl.a. “bona fide”-indsats og ulovlig pace stadig er gældende, ligesom resultater opnået i blandede løbekonkurrencer ikke vil kunne anvendes som kvalifikation til internationale mesterskaber. Vil man løbe et kvalifikationsresultat hjem er man velkommen til at kontakte os hos TRACKS hvor vi måske kan være behjælpelige med at opsætte et eller flere heats der muliggør dette.

Det er stadig muligt sætte dansk rekord i blandede konkurrencer. I rekordbestemmelsernes pkt. 17.2.16 står der:

Resultater opnået i m/k-konkurrencer kan anerkendes som Dansk Rekord. Såfremt dansk rekord er sat i en m/k-konkurrence, skal det af rekordliste, årbøger m.v. fremgå, at resultatet er opnået i m/k-konkurrence.

VI GLÆDER OS

Vi er uden tvivl sikre på, at denne regelændring vil medføre en positiv udvikling i dansk baneløb i form af ikke at begrænse muligheden for udvikling.

 

Vi ses på banen!

 

Hilsen Christian Jørn

Organisator af TRACKS

MAIL cjh@tracksseries.com

TLF 3024 6042

Forfatter - Christian Jørn

22


X

обращение к пользователям