best replica watches

 

Læs åbent brev til TRACKS parter om 2018 sæsonen

Foto: KG IMAGES / Kim Gudmand

Det hele er præcist som det startede, men samtidig er meget ændret. Vi er stadig 2-3 ildsjæle der sammen med 15-20 afgørende ildsjæle i arrangørklubberne koordinerer og skaber TRACKS for alle jer baneløbere derude.

Sådan startede det også tilbage i 2015 da det dengang navngivne Baneturneringen udvidede til nationalt niveau. Det er blot en masse kommunikation, nogle samtaler og nogle mails, samt ihærdige personligheder, der snakker sammen om at få det her fælles projekt til at fungere, hvor den primære og altovervejende største interesse er at skabe noget for baneløbere.

 

Som kort beretning om 2018 sæsonen har vi fra TRACKS netop sendt en skrivelse ud til de relevante parter i TRACKS sammenhæng. Det være sig udvalgte personligheder i arrangørklubberne, samt andre relevante parter i TRACKS sammenhæng, herunder også fra forbundet (red.: Dansk Atletik Forbund) relevante personligheder, da forbundet viser en kærkommen øget interesse i TRACKS.

Dette er gjort for kort at se tilbage på 2018 sammen, og nu se fremad mod 2019 og de efterfølgende sæsoner. Det er mest af alt gjort for at skabe sammenhæng omkring det her fælles projekt. Læs nedenfor hvad brevet (red.: mailen) indeholdte af betragtninger og opfordringer. Vi vælger at offentliggøre skrivelsen som et åbent brev så alle kan få indblik i det og se hvad TRACKS er for en størrelse bag kulisserne, samt forhåbentlig lære eller i det mindste reflektere over de opfordringer og perspektiveringer brevet indeholder.

LÆS ÅBENT BREV:

Kære involverede i TRACKS,
Tak for en fremragende TRACKS sæson.
Denne mail er sendt til samtlige klubber der har været arrangørklubber af TRACKS stævner siden 2015, og andre relevante interessenter, samarbejdspartnere, holdledere, trænere eller personer, herunder også enkelte fra Dansk Atletik Forbund. Nogle har været på som arrangørklubber i år og andre har ikke, men fælles for alle er at vi fra TRACKS gerne vil oplyse om værdien af det vi sammen laver. En værdi der ser ud til at vokse år for år, og som er afhængig af det gode samarbejde os alle imellem.
Derfor kommer her en mindre beretning fra året, hvor vi allerede nu ser fremad mod 2019.

BANELØB ER I FREMGANG

Alle tal, data, indtryk og erfaringer tydeliggør, at vi sammen er på rette vej med baneløb i Danmark.
Årets TRACKS sæson var den sæson med flest deltagende, både i alt og gennemsnitligt pr. stævne, hvis vi kigger på årene siden vi sammen med en række klubber reformerede Baneturneringen tilbage i 2015 (se data midt i nyhedsindlægget her). At vi er en gruppe på 20-30 ildsjæle der sammen kan få dette til at fungere vidner om et værdifuldt sammenhold som vi uden tvivl skal bevare for at bevare fremgangen i baneatletikken.
Vores mål er at gøre vilkårene for baneløb bedre for bredden og eliten i Danmark. Bredden ser vi mange flere af, og der er en øget deltagelse af folk uden for atletikklubber. Forhåbentlig kan det skabe en spill-over effekt så det kan generere medlemmer i atletikklubberne rundt omkring. Banen bliver mere og mere attraktiv, fornemmer vi.

PRÆMIEPENGENE GØR EN FORSKEL

GRAND PRIX konkurrencen ændrede i 2018 navn til Game of TRACKS. Game of TRACKS har i 2018 været en stor succes af hvad vi har hørt, og det meste af eliten planlægger efter denne konkurrence der ikke hindrer at de hjælper hinanden med at opnå gode tider. Eliten har decideret udtrykt, at præmiepengene (som hver arrangørklub bidrager til) er en stor årsag til deltagelse i disse hjemlige stævner. Dette hænger også godt sammen med den øgede elitære deltagelse siden 2015. Disse præmiepenge kan forhåbentlig få det ret så stramme liv som eliteløber til at hænge lidt bedre sammen.

FLERE KOORDINEREDE INDSATSER

2018 har også været året med en meget øget mængde koordinerede forsøg på gode resultater for eliten. Successen kommer ikke uden indsats. 2018 har nemlig været et år med et øget fokus fra os hos TRACKS på at samle og organisere koordinerede forsøg på gode tider i 2018 for eliten. Det indså vi sammen med enkelte eliteløbere i 2017 at der var potentiale for. 
For bredden er der typisk nok løbere til at man har nogle at løbe med. Det er typisk ikke tilfældet for eliten. Vi kan nævne 15 koordinerede større forsøg på tider hvor vi fra TRACKS i år har iværksat eller samarbejdet med andre om at få det op at stå, koordinere pacere og lignende (se samtlige forsøg nederst på denne side). Erfaringen er, at det bidrager til gode felter, og dermed gode resultater. Forhåbentlig kan dette inspirere andre i atletikken til lignende initiativer nu det er vist hvad der kan lade sig gøre ved blot at tage initiativ. Vi har fra TRACKS rigtig god løbende kommunikation med de fleste af de væsentlige løbere inden for eliten der også jævnligt byder ind med inputs til forbedring af TRACKS.

VI HÅBER PÅ FORTSAT SAMARBEJDE OG FORSTÅELSE

Vi må også indrømme, at det at drive TRACKS overordnet kræver enormt meget tid fra os to overordnede frivillige. Når det ene stævnes resultater er offentliggjort og færdigkoordineret er det typisk direkte videre til næste stævnes organisering, og det er over hele sommeren med 12 stævner i hele landet. Samtidig har vi forsøgt at promovere baneløb gennem fangende ærlige billeder (se her) og videoer også. Alt sammen er pga. kærligheden til baneløb. Forud for 2019 og fremover vil vi prøve at se om vi på en måde kan smidiggøre organiseringen af det i driftsperioden over sommeren for at det kan gøres mere automatisk eller mere smidigt.
Det er vigtigt at huske på, og nævne, hele vejen rundt, at TRACKS fortsat er drevet af frivillige kræfter og ikke har et kommercielt perspektiv, hvorfor vi fortsat håber på en del forståelse, fleksibilitet og smidighed fra de involverede parter når en mail lige sendes én dag senere end forventet eller vi ikke lige svarer på telefonen med det samme, eller når resultaterne ikke er ude samme aften som stævnet men først dagen efter.

TAK TIL DE ALTAFGØRENDE ARRANGØRKLUBBER

Endnu en veloverstået TRACKS sæson kunne ikke være gennemført uden arrangørklubberne, og vi, og garanteret også samtlige atletikløbere og -trænere, er disse klubber dybt taknemmelige for at vi sammen kan lave en baneløbsserie i Danmark. Det startede op som et fælles projekt mellem os og de enkelte ildsjæle rundt i klubberne og er det fortsat. Det må være dejligt som løber at have disse forholdsvis simple stævner at kunne tage til over sæsonen. Det er også det vi får at vide. Uden jer ildsjæle var der ikke de her stævner, og hvad skulle man så løbe? 
Vi har sågar fået henvendelser fra klubber i Sverige og Norge, der nu kigger Danmarks vej og ønsker at lave nogle TRACKS stævner der også. Det summer vi lige på. De henvender sig især med ros omkring at det er simpelt at der er en serie af de her forholdsvis ens baneløb som man som ældre ungdom, ungsenior, senior og veteran kan kigge efter. Det er værd at tage til efterretning. Det er ønsket at setup’et fortsat skal være simpelt.

ØGEDE ANTAL HENVENDELSER OM EKSTRAORDINÆRE DISCIPLINER ØNSKES NEDSAT, TIL FORDEL FOR ALLE

2018 har også været året hvor vi fra TRACKS meget mere end nogensinde før har været “belastet” (forstå os ret) af henvendelser om at få oprettet ekstra heats eller specielle distancer. Når hver sæson planlægges tages der højde for rigtig mange forhold, herunder ønsker fra arrangørklubberne, nye ønsker fra potentielle arrangørklubber, DAF’s terminsplan, andre stævner, trænings- og konkurrenceperiodisering, udenlandske stævner, dagslys på hverdagsaftener, kvalitet og kvantitet for hhv. bredden, subeliten og eliten, geografiske afstande og rejsetid på hverdagsaftener, og meget mere. Vi ønsker at imødekomme mange behov, og forsøger glædeligt at planlægge derefter.
TRACKS er for mange at se ret smidigt og det har vi forsøgt at være, men vi ønsker ikke at det fortsætter i 2019 som i 2018 med samme mængde ønsker om oprettelse af ekstraordinære distancer og heats i (BEMÆRK: “i”) sæsonen, da vi efter alt at vurdere ikke kan bære dette igen. Det lægger meget pres på os som organisatorer. At vi fra TRACKS side har været fleksible og imødekommende før har måske ført til en øget tro på – fra både atleter og trænere – at man “bare lige” kan skrive til os og få oprettet en ekstraordinær disciplin, få dage eller uger før stævnet, selv efter programmet er lagt. Vi ønsker dette skal være en mulighed, men med et begrænset og rimeligt omfang, og kun i særlige tilfælde. En stramning omkring dette bør også gøre det nemmere som arrangørklub. 
Ovenstående kan undgås ved at være i god tid, hvorfor vi nu opsætter nogle rammer for det. Man har meget store muligheder for at få sit præg på sæsonen ved at kontakte os med bestemte specifikke ønsker eller anbefalinger til hvordan sæsonen kan programlægges, vel og mærke hvis det gøres INDEN sæsonen programlægges. Vi anbefaler ikke, at man bare forventer eller håber at vi lige tager højde for lige præcis ens behov UDEN at fortælle os om dem. Selvom en bestemt programlægning måske kan virke banal så hellere skriv til os én gang for meget end for lidt. Vi kommer derfor til at sætte en frist som endnu ikke er fastlagt, men som forventes at være den 1. december eller 1. januar, for hvornår man kan melde ind med ønsker for bestemte discipliner på bestemte tidspunkter for 2019 programmet. Dette melder vi ud til alle der i år har henvendt sig med sådanne ønsker, så de til glæde for alle kan være forud med disse ønsker. Vi ved jo, at trænerne og løberne planlægger sæsonen i god tid, så hellere oplys os om det i god tid også. Der kan godt stadig opstå ekstraordinære behov i sæsonen men lad os sammen prøve at imødekomme disse ved god og rettidig planlægning, og kommunikation.

ARRANGØRKLUB I 2019?

Vi mærker en øget efterspørgsel på at være arrangørklub, og det er jo et luksusproblem. Det er et “problem” i den forstand, at vi desværre ikke vil kunne imødekomme alle forespørgsler omend vi ønsker det. Dette prøvede vi i 2016 og det medførte ALT for mange stævner, da kvaliteten i felterne til stævnerne blev udvandet. Dette var erfaringen fra flere parter. Det er vigtigt at sige, at vi laver det her sammen primært for baneløbs udvikling og forbedrede vilkår og for løberne, og sekundært for arrangørklubberne. Det glæder os da, at næsten alle stævner bidrager positivt til klubkassen hos arrangørklubberne og at man kan have et hjemligt lokalt stævne. Det er dog ikke det primære formål (forstå os ret). 
Angående 2019 og det at være arrangørklub, så er man mere end velkommen til allerede nu at skrive hvilke tanker man har, til mig på cjh@tracksseries.com. Jeg er allerede nu i gang med at snakke 2019 med enkelte, både løbere og arrangørklubber. Så henvend jer endelig.

TRACKS UNITED SKAL SAMLE LØBERNE

Vi forsøger også på benene af årets koordinerede forsøg på gode tider at samle folk og få løberne til at tale mere sammen. Det gøres gennem hvad vi har kaldt TRACKS UNITED, som man kan læse mere om her (læs her). Det er noget vi håber der kan blive stablet for alvor på benene i 2019, så hele den koordinerende indsats løberne imellem kan fortsætte mere uafhængigt af os fra TRACKS.

KOM MED KONSTRUKTIV KRITIK

Sidst, men ikke mindst, så skriv endelig hvis I har forslag til forbedring af det her fælles projekt. Det tager vi meget gerne imod. Kan skrives til Christian Jørn på cjh@tracksseries.com.

LÆS OM ÅRETS TRACKS NYHEDER

Hvis man vil læse mere om hvordan årets TRACKS er forløbet, så indeholder tracksseries.com/category/nyheder/ en hel del nyhedsindlæg fra over sæsonen, med beretninger, billeder samt perspektiver på de enkelte stævner og præstationer rundt omkring. Det er nyhedsindlæg der jævnligt over sæsonen læses af en hel del.
Vi ser frem til at fortsætte og at udvikle TRACKS sammen med jer.
Mvh.
CHRISTIAN JØRN & SIMON JØRN
Organisatorer

T R A C K S
PHONE +45 30 24 60 42
MAIL cjh@tracksseries.com

Christian Jørn (t.v.) og Simon Jørn (t.h.) fra et TRACKS (dengang Baneturneringen) stævne i 2016, som var sidste gang vi begge selv stillede op til samme TRACKS stævne. På Bagsværd Stadion.

 

Foto: KG IMAGES / Kim Gudmand

Mvh.
CHRISTIAN JØRN & SIMON JØRN
Organisatorer

T R A C K S
PHONE +45 30 24 60 42
MAIL cjh@tracksseries.com

Forfatter - Christian Jørn

37


X

обращение к пользователям