best replica watches

 

Arrangørklubber for 2019 offentliggjort. Se dem her.

ARRANGØRKLUBBER FOR 2019 KAN NU OFFENTLIGGØRES

Forfatter:

Christian Jørn

Det kommende års TRACKS program planlægges til at komme ud tidligere end sædvanligt, og vi kan allerede nu afsløre hvilke arrangørklubber vi får i 2019. Der er flere gode grunde til at vi er i god tid.

Jeg (Christian Jørn) vil her komme med et indblik i maskinrummet og fortælle lidt om hvordan planlægningen af en sæson foregår, her inden vi forhåbentlig meget snart kan offentliggøre hele TRACKS programmet for 2019.

Se her arrangørklubberne for 2019.

MEGET SKAL HÆNGE SAMMEN

Vi planlægger altid TRACKS stævnerne ud fra hvad der ellers er af andre stævner og forhold at tage højde for. Der skal være plads til det hele, og det kan godt lade sig gøre typisk. Mange andre stævner, mesterskaber, udtagelseskriterer og -frister til mesterskaber, storklubsstævner m.m. lå på et ret tidligt tidspunkt fast for 2019, så vi kunne allerede i november påbegynde den konkrete planlægning af 2019 sæsonen.

Indtil da havde vi hørt hvilke interesser der var for at skabe os et overblik over behovet. Vi hørte her hvilke interesser arrangørklubberne havde af dem der havde henvendt sig omkring 2019 samt hørte en række løbere og trænere. Det skabte på et tidligt tidspunkt et godt overblik over sæsonen.

Dan Olesen, der er manden bag AGF’s populære stævner hvor stemningen er lige så unik som de felter der skabes på Ceres Stadion. TRACKS besøger i 2019 Ceres Stadion to gange. Én gang i maj og én gang i august.

Foto: Christian Jørn, TRACKS

2019 ER ANDERLEDES END ANDRE ÅR

2019 sæsonen ser ud til at være anderledes end andre sæsoner. Der er god plads til stævnerne. Normalt så kan man ikke undgå at nogle stævner ligger tæt på andet relevant, men hvad angår 2019 så er hele planlægningen gået rigtig fint op, og faktisk stort set uden nogen større planlægningsmæssige udfordringer. Det er gået rigtig fint, og vi er næsten i mål. Både hvad angår hvornår stævnerne skal ligge til hvor i landet de skal være, til hvem der kan og vil afholde dem, til hvornår det passer løberne de ligger, til om stadions de pågældende steder er ledige til om det ligger godt ift. at bruge stævnerne til at træne sig op mod noget andet, og om fordelingen er fin i de forskellige landsdele.

ET STORE DM FLYTTET TIL JULI GIVER RUM TIL ANDRE STÆVNER PÅ ANDRE TIDSPUNKTER

Som skrevet, så er 2019 anderledes end andre år fordi der er god plads. Helt konkret betyder det, at der er et august og september hvor der tidligere har ligget et Store DM (arrangeret af Dansk Atletik Forbund) som nu ligger i juli. Derfor er der omtrent 2-3 uger der som er mere eller mindre frie. Det har vi taget højde for. August bliver interessant, og lige så gør de andre to vigtige og populære banesæson måneder, maj og juni.

Fordelingen imellem landsdelene er også fin, og vi har her taget lidt højde for at nogle løbere rejser mellem landsdelene, men samtidig også erkendt at der er så mange der ikke gør det, at der godt kan være f.eks. to stævner tæt på hinanden i hver sin landsdel.

Fra stævnet i 2018 i Viborg, hvor TRACKS i 2019 vender tilbage i august.

Foto: Christian Jørn, TRACKS

FORDELINGEN AF STÆVNER I HVER MÅNED

Som det ser ud pr. dags dato her den 20. december ender vi med at have enten 14 eller 15 stævner i 2019, og selvom det tal umiddelbart kan virke som mange stævner, så ser det ud til at passe endnu bedre end tidligere sæsoner som f.eks. i 2017 hvor vi kun havde 9 stævner. Det er pga. hvad der ellers er at det ser sådan ud. Vi er meget påpasselige med ikke at afholde for mange stævner, og vi har faktisk også måttet afslå nogle arrangørklubber der har villet afholde fordi det ikke giver mening i en større sammenhæng. Vi organiserer løbene for løberne primært, og ikke så klubber kan få deres egne stævner på hjemmebane. Det betyder også noget men løberne betyder mest.

Som det ser ud nu er fordelingen således:

  • Maj: 5 stævner (3 jyske og 2 sjællandske)
  • Juni: 3 stævner (1 jysk og 2 sjællandske)
  • Juli: 0-1 stævne (sjællandsk)
  • August: 5 stævner (2 jyske, 2 sjællandske og 1 fynsk)
  • September: 1 stævne (sjællandsk)

Maj måned er en fin måned at have en god mængde stævner på. Det er for de fleste en måned hvor man kommer i gang, og hvor man “løber sig ind på banen”, og her er det centralt at have nogle forsøg, og ikke nødvendigvis peake (lave en formtop). Det er for mange hvad juni måned er til for.

I juni måned peaker man, og prøver at sætte PR. Det gør de fleste. Derfor er der i juli også kun planlagt 3 stævner, men sikke nogle stævner det bliver. Her skal flest muligt samles i færrest muligt tæt pakkede (på seedningstider) og gode homogene felter, hvor mulighederne for at få gode tider er til stede. Det sker ved at have en tilpasset mængde stævner. Desuden er der også andre stævner man kan løbe udover TRACKS i netop juni måned. Heriblandt Aarhus Nordic Challenge, Copenhagen Athletic Games (CAG), Danmarksturneringen indledende runde, Copenhagen Open i Hvidovre m.fl.

Juni måneds 3 stævner kommer til at være i københavnsområdet og i Aarhus.

 

I august måned ser vi så 5 stævner, men her er der også rigtig god plads til alle fem stævner. Det bliver spændende at se dynamikken for august måneds præstationer og forsøg når vi har et Store DM i juli måned allerede. Det er noget helt nyt for mange med et Store DM i midten af sæsonen. Sædvanligt plejer man at slutte sæsonen af med et Store DM.

 

Derudover forsøger vi lige nu helt konkret at planlægge ét stævne i juli måned således at man kan teste formen af inden Store DM. Det er der nemlig ikke pt. umiddelbart andre muligheder for.

TRACKS kigger igen i 2019 forbi Østerbro Stadion flere gange over sæsonen.

Foto: Christian Jørn, TRACKS

2019 ARRANGØRKLUBBERNE ER:

2019 byder velkommen til tre nye arrangørklubber, relativt til 2018 sæsonen. Det er Bagsværd AC, Odense Atletik og Aalborg AM.

Bagsværd AC lå lige for. Det har de sidste to år ikke passet ind at lave noget dér, men i år kunne det gå op da Bagsværd AC henvendte sig. Så det gør vi. Det bliver i maj.

Hvad angår de to andre nye arrangørklubber, så spiller geografien en rolle i overvejelserne. Vi vil hos TRACKS skabe de bedste muligheder, og nogle gange kan det indebære at de færre må rejse til de flere. Når noget ligger centralt ift. mængden af atletikudøvere kommer der flere, og så kommer der bedre og mere homogene felter. Det er fakta. De færre rejser typisk gerne til de flere, men det er meget få af de flere der rejser til de færre, selv bare selvom afstanden er kort. Desværre. Det forsøger vi at tage højde for i planlægningen.

Hvad angår Aalborg AM, så er vi meget optimistiske. Vi så med det imponerende debutstævne i Viborg her i 2018 at vi med netop det stævne ramte nogle deltagere vi aldrig før har set til TRACKS stævner, formentlig pga. geografien. Det samme tror vi kan ske i Aalborg, især nu hvor TRACKS er blevet mere etableret. Aalborg er geografisk placeret lidt på sin egen region af landkortet, men det ser vi netop som værende godt. Så kan TRACKS tilbyde i ét løb til folk derfra uden at de skal rejse særligt langt. Og måske vil nogle forsøge sig i Aalborg som uanset hvad ikke var rejst for et banestævne. Med det sagt, så betyder det ikke at vi laver stævner i alle steder og ender af landet. Det skal give mening, og der er mange perpektiver at tage med i overvejelserne omkring hvor og hvornår stævner placeres. Nu er det med Aalborg AM faktisk endt med at lykkes med at finde et rigtig godt sted i kalenderen til deres stævne.

Odense er et særligt sted. Det er centralt i hele landet geografisk, men langt at tage for størstedelen men ikke super langt som hvis man skal fra Jylland til Sjælland. Vi har placeret Odense stævnet på et ret nøje udvalgt tidspunkt i kalenderen så flest muligt forhåbentlig vil rejse dertil og vi kan få et fantastisk stævne. Derudover har Odense Atletik en imponerende god gruppe selv, som kan være interessant for mange at komme at løbe med.

Gutterne fra Odense Atletik kan i 2019 se frem til et TRACKS stævne på hjemmebane.

Fra venstre: Jacob Ilbjerg Stengaard, Peter Gerner Ejersbo. Bagerst er Rasmus Gregersen.

Foto: Christian Jørn, TRACKS

Vi har følgende trofaste gengangere af arrangørklubber: Københavns IF, Frederiksberg IF, Amager AC, Viborg AM, Skive AM, Esbjerg AM, AGF Atletik og Atletikforeningen Fremad Holbæk.

 

Disse klubber er, ligesom de nye klubber, en fornøjelse at arrangere stævner med, og sådan har vi over årene haft det med alle arrangørklubber. Det er en fornøjelse at koordinere og organisere når klubberne og de aktive i klubberne er så gode til at støtte op om at optimere mulighederne for dansk baneløb.

HVAD ER STATUS NU? HVORNÅR OFFENTLIGGØRES PROGRAM?

Status pr. dags dato er at vi mangler at få ét potentielt stævne på plads. Det håber vi bliver be- eller afkræftet inden for et par dage, og så kan vi derefter offentliggøre programmet. Indtil da ville vi lige give jer et indblik i maskinrummet.

MED ET TIDLIGT OFFENTLIGGJORT PROGRAM KAN PLANLÆGNINGEN AF FELTER BEGYNDE

En anden vigtig grund til at vi er tidligt ude med programmet relativt til tidligere år, er så vi og alle jer sammen kan begynde så småt at arbejde på at koordinere og organisere gode felter til de forskellige stævner og perioder i sæsonen. Det gøres bedst når man kan planlægge god tid i forvejen.

 

Vi gjorde det lidt med Jer i 2018, og det viste nogle imponerende felter som måske eller måske ikke var kommet uden en koordinerende indsats. Felterne var faktisk historisk imponerende, og det har vi lavet lidt statistik på, og har dedikeret et indlæg for sig selv til som vil komme ud mellem jul og nytår.

 

Derfor håber vi at I vil være med sammen at støtte op om et 2019 der allerede nu ser endnu mere lovende ud end det imponerende 2018 var. Det gør i ved blot at stille op og løbe med. Det er ren win-win.

TRACKS organisator, Christian Jørn (mig selv), som starter/dommer til et Baneturneringen stævne i Bagsværd i 2016. I maj tager jeg selv tjansen som starter og dommer igen når vi hos min egen klub, Bagsværd AC, arrangerer et TRACKS stævne.

Foto: Michael Hyllested

Hilsen Christian Jørn

TRACKS organisator

SE TIDLIGERE NYHEDER

FØLG MED PÅ INSTAGRAM

FØLG MED PÅ FACEBOOK

FØLG MED PÅ TWITTER

TRACKS er en national stævneserie af TRACKS løb rundt i Danmark i sommersæsonen og et nyhedsmedie, der formidler “all things track related” for at fortælle om mulighederne, historierne, perspektiverne og personerne i dansk baneløb.

Det omhandler mellem- og langdistanceløb på tracken og sprintdiscipliner.

TRACKS er en frivillig organisation, drevet af en vision om at skabe bedre forhold for track løbere i Danmark.

Kontakt eller forespørgsler til TRACKS

kan ske til TRACKS Manager, Christian Jørn:

 

TLF 3024 6042

MAIL cjh@tracksseries.com

Forfatter - Christian Jørn

37


X

обращение к пользователям