best replica watches

 

Tallene taler for sig selv. At hjælpe hinanden er vejen frem.

TALLENE TALER FOR SIG SELV. AT HJÆLPE HINANDEN ER VEJEN FREM.

Forfatter:

Christian Jørn

TALLENE TALER FOR SIG SELV

Se på det her billede. Tallene taler for sig selv.

(For uindviede, så er Baneturneringen og TRACKS det samme. I 2018 ændrede Baneturneringen navn til TRACKS.)

Selvom illustrationen taler for sig selv, så vil vi dog knytte et par ord på hvorfor vi synes det her er værd at se på når vi kigger på dansk baneløb og mere specifikt TRACKS. Som TRACKS organisatorer tænker vi dog ikke på at gøre TRACKS til en succes for bare at gøre det til en succes. TRACKS er vokset ud af at gerne ville tilbyde nogle stabile og konsistent gode stævner til danske løbere, så det er attraktivt at løbe på dansk jord. TRACKS er midlet til dette.

BAG OM TALLENE

Vi synes vi fornemmede noget i løbet af 2018 i forhold til den oplevelse vi har haft til TRACKS/Baneturneringen stævnerne over årene siden 2015. Vi oplevede et højnet niveau og generelt rigtig god dybde i subeliten og bredden. Vi oplevede at folk støttede op om det og stillede op og viste sig. Men var det sådan? Det satte vi os for at undersøge i en måske knap så videnskabelig undersøgelse men dog en undersøgelse vi synes at kunne uddrage noget relevant ud fra. Derfor kiggede vi på ovenstående tal.

GRÆNSERNE BETYDER NOGET

Som herre der går relativt meget op i atletik så hører man og tænker over nogle grænser der snakkes om ofte. Nogle “magiske” grænser man kan bryde. På kvindesiden har vi hørt os om samme type “grænser” findes og det er ikke på samme måde. Derfor har vi undladt at kigge på kvindestatistik over lignende grænser da sådanne grænser ikke på samme måde kan fastsættes, og det unægteligt ville føre til en sammenligning af kvinder og herrer om hvem der bryder de her grænser, men hvor undersøgelsens natur ikke ville gøre denne sammenligning relevant.

En gang imellem uddrager vi lidt tal fra statistikkerne. Det her er blot nogle af dem, og blot ét billede af virkeligheden. Det gør det dog ikke mindre interessant og vi synes det viser en klar fremgang.

På nuværende tidspunkt er der følgende organiserede felter på 1500m nær 4.00 grænsen.

 


T3 BAGSVÆRD 16. MAJ. 3.59. MED PACE.


T4 AARHUS 21. MAJ. 3.50. MED PACE.


T6 KØBENHAVN 13. JUNI. 3.45. HØJST SANDSYNLIGT MED PACE.


 

Se mere på TRACKS UNITED (følg link) siden hvor du også kan holde dig opdateret på andre organiserede felter. 

HVORFOR DISSE GRÆNSER?

Hvad er det så for grænser? Det er grænser man som dedikeret atlet kan nå, men det er ikke nemme grænser. Det er de magiske sub15 minutter på 5000m, en lidt hårdere sub4 minutter på 1500m, en ikke helt samme hårdhed i de sub9 minutter på 3000m, og så sub2 min på 800m. Dem snakkes der om. Meget. Nærmer man sig som løber nogle af de grænser, så hører man mere spørgsmål om hvornår man slår den pågældende grænse og at man da bør gå efter det frem for blot en ros af sit pågældende resultat der typisk er flot nok i sig selv. Det kan motivere en til at fortsætte sin udvikling. Bryder man grænsen, så vil der typisk også være andre grænser at bryde, men de her grænser er på minuttet præcist og det gør at italesættelsen af at bryde dem er endnu mere mærkbar end andre. Havde et minut været på f.eks. 62 sekunder og ikke de 60 sekunder, så havde man måske stadig på f.eks. 800m snakket om at bryde 2 minutter / 124 sekunder. Det er noget italesat.

Vi antager altså her, at man ved at kigge på disse grænser kan se udviklingen over de sidste par år. For at have noget at forholde sig til, så har vi nederst i datatabellen også inkluderet hvor mange atleter i hele Danmark der har brudt grænser, samt hvor mange gange grænserne er blevet brudt af danskere – på tværs af ALLE registrerede stævner på Statletik.dk. Det er kun godt at der er andre stævner hvor grænserne også brydes end TRACKS stævner. Det er givende at se hvordan mulighederne for os løbere er forbedret over årene. Nu har man nogle at løbe med. Personligt kan jeg selv huske da undertegnede, Christian Jørn, startede til atletik tilbage i 2014. Her var det stort hvis der var 1-2 atleter der på en 3000m til et Baneturneringen stævne brød f.eks. 9.00 minutter på 3000m. Nu skal man næsten seede sig hurtigere end 8.50 til nogle stævner for bare at komme i A-heatet.

Grunden til at registreringerne kun går tilbage til 2008 er fordi Statletik.dk kun går tilbage dertil. Det er derudover ikke så vigtigt at kigge længere tilbage. Hvad vi er interesseret i er tallene for de sidste par år og hvad de er et udtryk for.

 

Man kunne også sammenligne på tværs af én bestemt IAAF score, for som man kan så er IAAF scoren for disse opsatte magiske grænser vidt forskellig:

 

800m 2.00 = 761 IAAF point

1500m 4.00 = 854 IAAF point

3000m 9.00 = 733 IAAF point

5000m 15.00 = 810 IAAF point

 

Vi fastholder dog her at kigge på disse italesatte grænser.

På nuværende tidspunkt er der følgende organiserede felter på 5000m nær 15.00 grænsen.

 


T3 BAGSVÆRD 16. MAJ. 14.45-14.55.


T6 KØBENHAVN 13. JUNI. 14.30-14.55.


 

Se mere på TRACKS UNITED (følg link) siden hvor du også kan holde dig opdateret på andre organiserede felter. 

VI OPLEVER BEDRE FELTER OG ET HØJNET NIVEAU

Tallene er et klar udtryk for et højnet niveau. Hvordan det højnede niveau er kommet til skal vi ikke gøre os kloge på. Det er lidt en hønen-eller-ægget problematik. Var tallenes udvikling sket uden løbere? Næppe. Havde vi haft disse tal hvis der ikke var stævner og felter at løbe til og det at gå op i? Næppe.

Mange løbere på det her niveau løber typisk kun danske stævner, og tager ikke til udlandske stævner. Derfor er vi glade for at kunne bruge TRACKS til at tilbyde stævner hvor det er attraktivt samt muligt at kunne gå efter disse grænser og andre gode resultater, på tværs af forskellige niveauer, og med mange andre løbere.

På nuværende tidspunkt er der følgende organiserede felter på 3000m nær 9.00 grænsen.

 


T5 AMAGER 28. MAJ. 8.30-8.55.


T8 FREDERIKSBERG 27. JUNI. 8.30-8.55.


 

Se mere på TRACKS UNITED (følg link) siden hvor du også kan holde dig opdateret på andre organiserede felter. 

2018 VISTE AT ORGANISEREDE FELTER ER VEJEN FREM

Ved at se på tallene, så gør især én ting sig bemærket, og det er en ting der er værd at nævne forud for den kommende TRACKS 2019 sæson der starter her den 7. maj. 2018 står ud. 2018 var et år hvor der var historisk mange organiserede felter, og hvor hele sæsonen også blev planlagt ud fra hvor mange havde tænkt sig at løbe. Det er bare sjovere og nemmere (mindre hårdt) at løbe hurtigere hvis man har et felt at løbe med. Dem var der mange af i 2018 som det kan ses på TRACKS UNITED siden (en side over organiserede felter) og det har uden tvivl bidraget til de tal vi ser.

2019 ER ALLEREDE FYLDT MED ORGANISEREDE FELTER

I 2019 er der allerede nu mange felter planlagt på subelite- og eliteniveau. De kan også ses på TRACKS UNITED. Vi opfordrer til at man kommer og løber til så mange stævner som muligt og støtter op om det. Det kan være du ikke selv har den bedste dag, men ved at være med hjælper du andre til at løbe godt. Og det betyder noget. Derudover kan man hjælpe med pace hvis man ikke tænker sig at løbe hele vejen, og man kan også bare tage stævnerne som en god træning. Det vælger man selv. Det er det stævnerne er til for.

På nuværende tidspunkt er der følgende organiserede felter på 800m nær 2.00 grænsen.

 


800m’eren er special. Her er ikke samme mængde 1.57-1.59 løbere som der er løbere til at bryde de andre grænser i organiserede felter. Dog prøver vi at samle de enkelte der er. 800m’eren er også på vej frem som tallene viser. Dog er det sværere, da der er meget begrænset plads på banen da man starter baneinddelt, og derfor er vi lidt påpasselige med at garantere for meget ift. felter på 800m.

 

800m’eren ser vi dog for første gang i flere et 800m elitefelt, som bliver til TRACKS T4 i Aarhus den 21. maj. Her vil en god række løbere forsøge at gå efter 1.49-1.51 på 800m.


 

Se mere på TRACKS UNITED (følg link) siden hvor du også kan holde dig opdateret på andre organiserede felter. 

DER ER FÅ MULIGHEDER SÅ SLÅ TIL

Som man kan se i denne beretning samt på TRACKS UNITED siden, så er der mange etablerede felter. Men tænker man sig om og kigger nærmere, så er det i virkeligheden ikke så mange muligheder der for at deltage i etablerede felter. Derfor opfordrer vi til at man kommer til dem der er, for sin egen skyld.

 

Vi har prøvet at lave et passende udbud af stævner og discipliner, og ved at have et passende udbud forsøger vi især ikke at have FOR mange stævner. Det gør, at flere samles til de stævner der er, hvor felterne så bliver rigtig interessante.

Vi håber I fortsat vil støtte op om de her stævner og andre løbere ved at komme og løbe.

Det betyder noget. Det betyder rigtig meget.

HJÆLP JER SELV OG HINANDEN

Det betyder uvurderligt meget at have nogle at løbe med i jagten på gode resultater. Det gør både oplevelsen sjovere og nemmere. TRACKS er bare et frivilligt projekt, og vi forsøger at organisere så meget som muligt hvad angår organiserede felter, men vi er kun to folk der gør dette, så vi opfordrer jer til selv at tage fat i hinanden på tværs af klubber og grupper og sammen aftale at gå mod fælles mål og hjælpe hinanden. Det oplever vi sker og vi opfordrer til at fortsætte dette og gøre det endnu mere. Det betyder meget. Rigtig meget.

HJÆLP HINANDEN PÅ TVÆRS AF KLUBBER

Danmark og de enkelte danske klubber er ikke store nok hvad angår bredden i atletikken til at vi kun kan hjælpe folk i vores egne klubber. Vi er nødt til at hjælpe hinanden på tværs af klubber. Det er et meget vigtigt budskab. Det er også derfor at vi helt bevidst ikke har en klubkonkurrence/holdkonkurrence i TRACKS – på trods af forespørgsler derom – da vi tvivler på det vil styrke engagementet i at hjælpe hinanden på tværs af klubber i samme store grad det foregår nu.

 

Vi er ALLESAMMEN sammen om det her, og lad os betragte det som ét stort fællesskab hvor vi hjælper hinanden. Det er vores sidste opfordring her inden 2019 sæsonen for alvor begynder om få dage.

 

Med hjælp fra hinanden kan vi måske gøre ovenstående tabel endnu bedre i 2019.

SE KOMMENDE STÆVNER

Sortéringsmuligheder

Disciplin:

Alle

Landeområde:

Alle

Ingen stævner

SE TIDLIGERE NYHEDER

FØLG MED PÅ INSTAGRAM

FØLG MED PÅ FACEBOOK

FØLG MED PÅ TWITTER

TRACKS er en national stævneserie af TRACKS løb rundt i Danmark i sommersæsonen og et nyhedsmedie, der formidler “all things track related” for at fortælle om mulighederne, historierne, perspektiverne og personerne i dansk baneløb.

Det omhandler mellem- og langdistanceløb på tracken og sprintdiscipliner.

TRACKS er en frivillig organisation, drevet af en vision om at skabe bedre forhold for track løbere i Danmark.

Kontakt eller forespørgsler til TRACKS

kan ske til TRACKS Manager, Christian Jørn:

 

TLF 3024 6042

MAIL cjh@tracksseries.com

Forfatter - Christian Jørn

37


X

обращение к пользователям